Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Lịch sử hình thành và phát triển  > Những thành tích đã đạt được
  • Những thành tích đã đạt được

    Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, hai Viện Quy hoạch giao thông vận tải và Kinh tế vận tải đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phục hồi xây dựng ngành sau chiến tranh, chủ yếu trên các lĩnh vực sau: Chủ trì và tham gia xây dựng quy hoạch giao thông vận tải toàn quốc, các chuyên ngành, vùng lãnh thổ mà trọng tâm là xây dựng các đề án về khôi phục đường sắt Thống nhất, vận tải Bắc Nam, Quy hoạch giao thông vận tải cho các huyện thuộc các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, tham gia cùng các đơn vị và các ngành xây dựng quy hoạch các khu công nghiệp mới như nhà máy giấy Bãi Bằng, thủy điện Hòa Bình, đầu mối đường sắt Hà Nội và cầu Thăng Long. Nghiên cứu và tham mưu cho Bộ về các lĩnh vực tổ chức, phân công phân cấp vận tải, vận trù học trong giao thông vận tải, xuất bản các tập san chuyên ngành về giao thông vận tải, trọng tâm là nghiên cứu các giải pháp giải tỏa cảng Hải Phòng, rút hàng nhập, tổ chức vận tải Bắc Nam (vận tải lương thực từ đồng bằng sông Cửu Long ra Miền Bắc và phân bón từ Bắc vào Nam), các phương án phân công phân cấp vận tải từ Trung ương đến địa phương và các ngành vận tải.