Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Lịch sử hình thành và phát triển  > Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

26/08/2014 17:39 GMT+7

Lãnh đạo Viện đương nhiệm
- Nguyễn Thanh Phong (Viện trưởng)
- Chu Quang Trung (Phó Viện trưởng)
- Lê Đỗ Mười (Phó Viện trưởng)
- Nguyễn Thị Phương Hiền (Phó Viện trưởng)
Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ
Viện Chiến lược và phát triển Giao thông vận tải ( từ 1996 - 2012)
- Nguyễn Quang Báu (Viện trưởng)
- Lý Huy Tuấn (Viện trưởng)
- Đoàn Thị Phin (Phó Viện trưởng)
- Lê Quả (Phó Viện trưởng)
- Phan Thanh Bình (Phó Viện trưởng)
- Nguyễn Văn Chương (Phó Viện trưởng)
- Nguyễn Thanh Phong (Phó Viện trưởng)
Viện Khoa học kinh tế Giao thông vận tải ( từ 1989 - 1996 )
- Hồ Đức (Viện trưởng )
- Nguyễn Đức Trùy (Viện trưởng )
- Nguyễn Quang Báu (Viện trưởng)
- Nguyễn Đình Đăng (Phó Viện trưởng)
- Lê Quả (Phó Viện trưởng)
- Trịnh Thị Nhung (Phó Viện trưởng)
- Trần Doãn Thọ (Phó Viện trưởng)
Viện Kinh tế - Quy hoạch Giao thông vận tải ( từ 1983 - 1988)
- Hồ Đức (Viện trưởng )
- Trịnh Thị Nhung (Phó Viện trưởng )
- Nguyễn Hữu Tiệm (Phó Viện trưởng )
- Nguyễn Đình Đăng (Phó Viện trưởng )
- Trần Doãn Thọ (Phó Viện trưởng )
Viện Quy hoạch Giao thông vận tải và Viện Kinh tế vận tải ( từ 1974-1983)
- Trần Tuấn Anh (Viện trưởng Viện Quy hoạch Giao thông vận tải)
- Võ Quang Anh (Viện trưởng Viện Kinh tế vận tải)
- Phạm Xuân Thăng (Phó Viện trưởng, quyền Viện trưởng Viện Kinh tế vận tải)
- Phạm Văn Nghiên (Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kinh tế vận tải)
- Bùi Văn Sướng (Phó Viện trưởng)