Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Cơ cấu tổ chức
  • Cơ cấu tổ chức

    Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay: +) Lãnh đạo Viện gồm: 01 Viện trưởng, 04 Phó Viện trưởng; +) Cán bộ, viên chức: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Viện là 130 người, biên chế Bộ Giao thông vận tải giao là 87 người.