Thứ 2, 25/1/2021 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

31/07/2014 15:6 GMT+7

Cơ cấu tổ chức của Viện hiện nay:

+) Lãnh đạo Viện gồm: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng;

+) Cán bộ, viên chức:

      Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Viện là 130 người, biên chế Bộ Giao thông vận tải giao là 87 người.

+) Các tổ chức tham mưu giúp Viện trưởng:

-         Phòng Tổ chức - Hành chính.

-         Phòng Kế hoạch - Tài chính.

-         Phòng Khoa học, công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.

-         Phòng Chiến lược - Quy hoạch.

-         Phòng Định mức kinh tế - kỹ thuật và Thể chế.

-         Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải.

-         Phòng An toàn giao thông và  Phân tích cơ sở dữ liệu Giao thông vận tải.

+) Các trung tâm trực thuộc Viện:

-         Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn.

-         Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT.

-         Trung tâm Nghiên cứu phát triển GTVT (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh)