Thứ 2, 25/1/2021 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc Viện

03/05/2019 13:52 GMT+7

  Sơ đồ tổ chức của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải:

   Các phòng tham mưu giúp việc Viện trưởng:

-         Phòng Tổ chức - Hành chính.

-         Phòng Kế hoạch - Tài chính.

   Các phòng nghiên cứu tham mưu:

-         Phòng Chiến lược - Quy hoạch.

-         Phòng Định mức kinh tế kỹ thuật - Thể chế.

-         Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải.

-         Phòng Khoa học, công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.

-         Phòng An toàn giao thông và Phân tích cơ sở dữ liệu giao thông vận tải.

   Các trung tâm nghiên cứu ứng dụng:

-         Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn.

-         Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT.

-         Trung tâm Nghiên cứu phát triển GTVT (Trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh).