Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu bổ sung qui hoạch bến xe, bãi đỗ xe trong các khu vực tại Hà Nội (mở rộng) và TP Hồ Chí Minh.

30/09/2014 10:28 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu bổ sung qui hoạch bến xe, bãi đỗ xe trong các khu vực tại Hà Nội (mở rộng) và TP Hồ Chí Minh.

Tên chủ nhiệm đề tài: Dư Khánh Thắng

Thời gian thực hiện: 2010 – 2011

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Bổ sung qui hoạch bến xe, bãi đỗ xe trong các khu vực tại Hà Nội (mở rộng) và TP Hồ Chí Minh.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Xây dựng tiêu chí xác định cơ sở vận tải trọng điểm về sử dụng năng lượng

- Khảo sát các cơ sở vận tải trọng điểm về sử dụng năng lượng

- Đề xuất các giải pháp quản lý cơ sở vận tải trọng điểm về sử dụng năng lượng.

Các tin khác