Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu mô hình kết nối các điểm trung chuyển VTHKCC tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

30/09/2014 10:37 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu mô hình kết nối các điểm trung chuyển VTHKCC tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Sơn

Thời gian thực hiện: 2010 – 2011

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Phân tích, đánh giá các khiếm khuyết về kết nối mạng lưới và kết nối tại các điểm trung chuyển vận tải khách công cộng (VTKCC) hiện tại ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu và đề xuất được mô hình kết nối mạng lưới và kết nối các loại hình vận tải khách công cộng tại các điểm trung chuyển, đảm bảo hợp lý, hiệu quả của các loại hình vận tải khách công cộng xe buýt và đường sắt nội đô tại khu vực hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

- Đề xuất các hình thức quản lý điều phối, vận hành tại các điểm trung chuyển vận tải hành khách công cộng của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Đánh giá kết nối trung chuyển vận tải khách công cộng tại các đô thị

- Xem xét, đánh giá hiện trạng kết nối các điểm trung chuyển vận tải khách công cộng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu đề xuất mô hình kết nối các điểm trung chuyển VTKCC tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Lựa chọn sơ đồ kết nối, quy mô và bố trí mặt bằng các điểm trung chuyển VTHKCC; phân tích các định hướng quy hoạch liên quan giao thông đô thị của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh)

Các tin khác