Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Qui hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2030

30/09/2014 10:40 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Qui hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2030

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Sơn

Thời gian thực hiện: 2010

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

Thiết kế phương án và bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1:25.000 cho toàn thành phố và tỷ lệ 1:10.000 cho các quận, huyện.

Kết cấu thuyết minh báo cáo có 6 phần chính:

-   Phần 1: Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải và mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

-   Phần 2: Các tiền đề khoa học và thực tiễn lập quy hoạch mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng.

-   Phần 3: Dự báo nhu cầu phát triển giao thông, phương tiện thành phố Cần Thơ đến năm 2030

-   Phần 4: Quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030

-   Phần 5: Đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch bến bãi đỗ xe công cộng thành phố Cần Thơ đến năm 2030

-   Phần 6: Các chính sách, giải pháp quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch bến bãi đỗ xe công cộng thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Tình trạng: chưa kết thúc

Miêu tả công việc cụ thể:

-   Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu

-   Thu thập bổ sung về số liệu, tư liệu theo yêu cầu quy hoạch; Quy hoạch vị trí bãi đỗ xe tại khu vực đô thị phát triển mở rộng

-   Nghiên cứu Các tiền đề khoa học về quy hoạch mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng; Các cơ sở thực tiễn để lập quy hoạch mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng; Phân tích sơ bộ về mô hình áp dụng phát triển bến bãi đỗ xe công cộng TP Cần Thơ; Nguyên tắc lựa chọn vị trí và các giải pháp khai thác và sử dụng quỹ đất cho bến bãi đỗ xe công cộng; Quy hoạch chi tiết các điểm đỗ, bến và bãi đỗ xe công cộng tại khu vực hạn chế phát triển.

-   Nghiên cứu Dự báo nhu cầu vận tải trên các tuyến giao thông TP Cần Thơ; Dự báo phát triển phương tiện và nhu cầu bến bãi đỗ xe TP Cần Thơ.

-   Đánh giá hiện trạng mạng lưới giao thông vận tải TP Cần Thơ; Hiện trạng mạng lưới bến bãi đỗ xe trên địa bàn TP Cần Thơ.

-   Xây dựng bản đồ tỷ lệ 1/25.000

-   Đề xuất các chính sách, giải pháp quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch

-   Đánh giá môi trường chiến lược

Các tin khác