Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Lập đề cương dự toán cho dự án: Qui hoạch chi tiết giao thông đường bộ TP Hải Phòng đến năm 2020.

30/09/2014 10:45 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Lập đề cương dự toán cho dự án: Qui hoạch chi tiết giao thông đường bộ TP Hải Phòng đến năm 2020.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Sơn

Thời gian thực hiện: 2010

 Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Lập đề cương, dự toán cho dự án quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Tình trạng: Dự án tạm dừng để thực hiện dự án khác

Miêu tả công việc cụ thể:

- Phạm Ngọc Sơn: chủ nhiệm, chuyên gia đường bộ

- Lê Quang Huy: chuyên gia tổ chức vận tải

- Phan Hoàng Phương: chuyên gia dự toán

Các tin khác