Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Rà soát,điều chỉnh, bổ sung QH GTVT đường bộ, đường sắt TP Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

30/09/2014 10:51 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Rà soát,điều chỉnh, bổ sung QH GTVT đường bộ, đường sắt TP Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Sơn

Thời gian thực hiện: 2010

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu chính: Dự báo nhu cầu giao thông vận tải của thành phố; Đề xuất các giải pháp quy hoạch từng phân ngành GTVT thành phố đối với các hạng mục kết cấu hạ tầng chính đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; Đề xuất danh mục dự án, ưu tiên đầu tư và ước tính vốn đầu tư; Thiết kế bản đồ quy hoạch toàn thành phố tỷ lệ 1/50.000; Kiến nghị các giải pháp, chính sách tổ chức thực hiện quy hoạch.

Kết cấu thuyết minh gồm 5 phần chính:

-          Tổng quan về hiệntrạng kinhtế xã hội TP Hải Phòng

-          Phân tích hiện trạng giao thông đường bộ - đường sắt

-          Kịch bản phát triển và dự báo nhu cầu giao thông TP Hải Phòng

-          Quy hoạch giao thông đường bộ - đường sắt TP Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

-         Chính sách, giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành GTVT Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến 2030

Tình trạng: chưa kết thúc do có thay đổi về mục tiêu, yêu cầu quy hoạch của chủ đầu tư

Miêu tả công việc cụ thể:

-   Thu thập, xử lý số liệu ban đầu.

-   Thu thập, xử lý số liệu bổ sung theo yêu cầu.

-   Xây dựng bản đồ quy hoạch.

-   Thuyết minh tổng quan KTXH; đề xuất các chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch

-   Phân tích hiện trạng chuyên ngành đường bộ

-   Phân tích hiện trạng chuyên ngành đường sắt; lập quy hoạch chuyên ngành đường sắt (quốc gia và đô thị);

-   Phân tích hiện trạng các nội dung liên quan ngoài KCHT đường bộ, đường sắt; lập quy hoạch các nội dung khác KCHT đường bộ, đường sắt theo đề cương

-   Xây dựng kịch bản phát triển và dự báo nhu cầu giao thông

-   Lập quy hoạch chuyên ngành đường bộ

Các tin khác