Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

30/09/2014 13:59 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tên chủ nhiệm đề tài: Dư Khánh Thắng

Thời gian thực hiện: 2011-2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Miêu tả công việc cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Đánh giá hiện trạng mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình.

- Dự báo nhu cầu giao thông vận tải tỉnh Ninh Bìnhđến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Ninh Bìnhđến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Đề xuất cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

- Kết luận, kiến nghị.

Các tin khác