Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Khảo sát vị trí quy hoạch sân bay taxi Ninh Bình

30/09/2014 14:4 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Khảo sát vị trí quy hoạch sân bay taxi Ninh Bình

Tên chủ nhiệm đề tài: Dư Khánh Thắng

Thời gian thực hiện: 2011

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xác định vị trí quy hoạch sân bay taxi Ninh Bình

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát các vị trí khả thi quy hoạch sân bay taxi Ninh Bình.

- Đề xuất vị trí quy hoạch sân bay taxi Ninh Bình

Các tin khác