Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Khảo sát lưu lượng vận tải và phỏng vấn người sử dụng công trình giao thông phục vụ Dự án Nghiên cứu đường sắt cao tốc đoạn: Hà Nội – Vinh và Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh.

30/09/2014 14:11 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Khảo sát lưu lượng vận tải và phỏng vấn người sử dụng công trình giao thông phục vụ Dự án Nghiên cứu đường sắt cao tốc đoạn: Hà Nội – Vinh và Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2011

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Khảo sát lưu lượng vận tải và phỏng vấn người sử dụng công trình giao thông phục vụ Dự án Nghiên cứu đường sắt cao tốc đoạn: Hà Nội – Vinh và Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát tiền trạm tuyến Hà Nội – Vinh và Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh để lên kế hoạch bố trí trạm khảo sát lưu lượng và phỏng vấn.

- Khảo sát lưu lượng và phỏng vấn người sử dụng công trình giao thông trên các trạm thuộc đoạn Hà Nội – Vinh và Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp kết quả khảo sát, xử lý số liệu và báo cáo kết quả.

Các tin khác