Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu tổ chức khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh để nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông

30/09/2014 14:23 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu tổ chức khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh để nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2011-2012

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Tổ chức khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh để nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát toàn tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1 và đường nhánh kết nối.

- Đề xuất các giải pháp phân làn, tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đường kết nối, đường Hồ Chí Minh để tăng hiệu quả khai thác đường Hồ Chí Minh.

Các tin khác