Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Xây dựng hồ sơ đặt hàng bảo trì hệ thống giao thông đường bộ năm 2012.

30/09/2014 14:26 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng hồ sơ đặt hàng bảo trì hệ thống giao thông đường bộ năm 2012.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2011-2012

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng hồ sơ đặt hàng bảo trì hệ thống giao thông đường bộ năm 2012.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát hệ thống KCHT GTVT đường bộ thành phố Hà Nội và xác định khối lượng cần đặt hàng bảo trì, quản lý.

- Xây dựng đơn giá công tác quản lý, bảo trì cho từng hạng mục công việc.

- Xây dựng bộ hồ sơ đặt hàng trên cơ sở khối lượng và đơn giá đặt hàng

Các tin khác