Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quản lý hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2030.

30/09/2014 14:30 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quản lý hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2011

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng giải pháp quản lý hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2030.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá số lượng, tình hình hoạt động vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Dự báo nhu cầu vận tải bằng taxi, nhu cầu phát triển số lượng đoàn phương tiện

- Đề xuất các giải pháp cụ thể quản lý hoạt động vận tải bằng taxi

Các tin khác