Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Thí điểm một số tuyến đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

30/09/2014 14:33 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Thí điểm một số tuyến đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2011-2012

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng được mô hình tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Miêu tả công việc cụ thể:

- Rà soát và đề xuất các tuyến phố có khả năng tổ chức đi bộ

- Khảo sát hiện trạng khu vực đề xuất

- Phỏng vấn, điều tra xã hội học người dân tại khu vực đề xuất

- Xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông, tổ chức trông giữa xe v.v… tại khu vực để xuất tổ chức tuyến phố đi bộ

Các tin khác