Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Xây dựng các chỉ số tổng hợp mức độ trượt giá bình quân đối với lĩnh vực đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

30/09/2014 14:37 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng các chỉ số tổng hợp mức độ trượt giá bình quân đối với lĩnh vực đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2011-2012

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xác định chỉ số tổng hợp mức trượt giá bình quân năm 2011 cho các lĩnh vực dịch vụ công ích sau:

+ Công viên cây xanh

+ Thoát nước – Xử lý nước thải

+ Vệ sinh môi trường

+ Chiếu sáng đô thị

+Duy tu thường xuyên hạ tầng giao thông

Miêu tả công việc cụ thể:

- Thu thập các số liệu liên quan: đơn giá nhân công, vật liệu, máy thi công; chỉ số CPI; chỉ số xây dựng.

- Tính toán hệ số trượt giá cho yếu tố biến động trượt giá cho các lĩnh vực

- Tổng hợp mức độ trượt giá bình quân

- Đề xuất áp dụng việc xây dựng chỉ số tổng hợp mức độ trượt giá bình quân năm 2012 cho các lĩnh vực

Các tin khác