Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

30/09/2014 14:46 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Dư Khánh Thắng

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030+Duy tu thường xuyên hạ tầng giao thông

Miêu tả công việc cụ thể:

- Điều tra, khảo sát số liệu hiện trạng hệ thống cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Dự báo nhu cầu vận tải đóng mới phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các địa phương lân cận.

- Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, danh mục dự án ưu tiên đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các tin khác