Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn.

30/09/2014 14:49 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2012-2013

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Đề xuất các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá kết cấu hạ tầng, phương tiện, vận tải của các đô thị lớn trên cả nước.

- Đánh giá, nghiên cứu nguyên nhân tình hình ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn.

- Dự báo nhu cầu vận tải, tốc độ phát triển phương tiện cá nhân.

- Xây dựng các mô hình phát triển phương tiện cá nhân (kiểm soát chặt/kiểm soát/không kiểm soát).

- Đề xuất các giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn.

Các tin khác