Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

30/09/2014 14:55 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Quang Huy

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

Xây dựng “Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm:

- Đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH của tỉnh.

- Kết hợp và khai thác tốt hệ thống giao thông quốc gia, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và đặc biệt là giao thông nối kết giữa các huyện với các tỉnh lân cận trong Vùng.

- Phát triển mạng lưới giao thông địa phương đồng bộ và liên hoàn.

- Kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch giao thông vận tải đường bộ, đường thủy.

- Đảm bảo an toàn giao thông, môi trường và phát triển bền vững.

- Phục vụ đảm bảo an ninh quốc phòng.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát điều tra số liệu về hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa), các quy hoạch có liên quan quy hoạch phát triển KTXH; quy hoạch KCN, CCN; quy hoạch khu đô thị, khu dân cư....

- Khảo sát và điều tra thực địa: tổ chức khảo sát thực địa các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, các vị trí khu công nghiệp, khu đô thị và cụm dân cư, ghi chép và sơ hoạ trên bản đồ.

- Biên tập bản đồ hiện trạng: Căn cứ vào tư liệu bản đồ mua và khảo sát sao chụp được để biên vẽ bản đồ mạng lưới hiện trạng giao thông quốc lộ, đường tỉnh và đường gom, thể hiện cả vị trí các giao cắt đầu nối.

- Nghiên cứu lập báo cáo quy hoạch: 

+ Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang.

+ Đánh giá hiện trạng mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang.

+ Dự báo nhu cầu giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

+ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

+ Kết luận, kiến nghị.

 

 

 

Các tin khác