Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ngành vận tải đường bộ

30/09/2014 15:0 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ngành vận tải đường bộ

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Điều tra, rà soát, thu thập và xử lý thông tin, số liệu về hiện trạng công tác quản lý và mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện tại các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, phát hiện những tồn tại, bất hợp lý.

- Thu thập kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ.

- Xây dựng Sổ tay cung cấp các thông tin, biểu mẫu, giải pháp thiết yếu đối với các doanh nghiệp vận tải khách để nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

- Nghiên cứu lập báo cáo Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm ngành vận tải đường bộ.

Các tin khác