Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch chi tiết cảng bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

01/10/2014 15:6 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch chi tiết cảng bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Cụ thể: vị trí, quy mô, các cơ sở vật chất chính của cảng,...

Miêu tả công việc cụ thể:

- Điều tra, khảo sát số liệu hiện trạng hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Dự báo nhu cầu vận tải hành hóa và hành khách đường thủy nội địa, khối lượng hàng hóa và hành khách qua cảng.

- Nghiên cứu, quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, danh mục dự án ưu tiên đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các tin khác