Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Xây dựng đề án điều chỉnh mức thu phí tạm thời sử dụng hè, lề đường để kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn TP Hà Nội.

01/10/2014 15:12 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng đề án điều chỉnh mức thu phí tạm thời sử dụng hè, lề đường để kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn TP Hà Nội.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2012 - 2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Điều chỉnh mức thu phí tạm thời sử dụng hè, lề đường để kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn TP Hà Nội.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp mức thu phí tạm thời sử dụng hè, lề đường để kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn TP Hà Nội đang áp dụng.

- Xây dựng phương án và mức mới thu phí tạm thời sử dụng hè, lề đường để kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn TP Hà Nội.

Các tin khác