Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Xây dựng phương án đặt hàng cung ứng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại thủ đô Hà Nội năm 2013

01/10/2014 15:14 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng phương án đặt hàng cung ứng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại thủ đô Hà Nội năm 2013

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2012 - 2013

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng phương án đặt hàng cung ứng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại thủ đô Hà Nội năm 2013

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát hệ thống VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố và xác định khối lượng đặt hàng.

- Xây dựng đơn giá vận chuyển cho từng tuyến VTHKCC bằng xe buýt

- Xây dựng bộ hồ sơ đặt hàng trên cơ sở khối lượng và đơn giá đặt hàng

Các tin khác