Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ Việt Nam

01/10/2014 15:42 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ Việt Nam

Tên chủ nhiệm đề tài: Dư Khánh Thắng

Thời gian thực hiện: 2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Quy hoạch trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ Việt Nam

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát vị trí bố trí các trạm thu phí

- Đề xuất vị trí, mô hình dự kiến các trạm thu phí

- Đánh giá tác động kinh tế, xã hội, giao thông của các trạm thu phí 

- Quy hoạch chi tiết các trạm thu phí

Các tin khác