Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Rà soát khối lượng, chi phí vận tải trên các tuyến vận tải của Bia Sài Gòn theo từng quý năm 2014 phục vụ công tác quyết toán quý II, quý III, quý IV năm 2014 .

01/10/2014 15:46 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Rà soát khối lượng, chi phí vận tải trên các tuyến vận tải của Bia Sài Gòn theo từng quý năm 2014 phục vụ công tác quyết toán quý II, quý III, quý IV năm 2014 .

Tên chủ nhiệm đề tài: Hoàng Huyền Thương

Thời gian thực hiện: 2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Rà soát khối lượng, chi phí vận tải trên các tuyến vận tải của Bia Sài Gòn theo từng quý năm 2014 phục vụ công tác quyết toán quý II, quý III, quý III năm 2014.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Rà soát các tuyến vận tải đã thực hiện từng quý:

+ Điểm đầu, điểm cuối, chiều dài;

+ Các chi phí vận tải trên tuyến.

- Tính toán chi phí vận tải

+ Chi phí vận tải trên tuyến;

+ Chi phí vận tải bình quân của toàn hệ thống.

Các tin khác