Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

01/10/2014 15:52 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Xuân Trọng

Thời gian thực hiện: 2014

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

-   Đưa ra được phương án tổng thể về không gian đỗ xe tĩnh toàn thành phố đảm bảo cân bằng với kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo đúng các chỉ tiêu quy định đối với đô thị Hải Phòng.

-   Tập trung đề xuất các phương án và các giải pháp khả thi về vị trí, quy mô đối với mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh đảm bảo đủ không gian cho đỗ xe trong tương lai.

Phạm vi nghiên cứu:

-   Địa bàn nghiên cứu: trong phạm vi ranh giới thành phố Hải Phòng bao gồm các quận và khu vực đô thị của các huyện, trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ.

-   Mốc thời gian nghiên cứu: đến năm 2020, có định hướng đến năm 2030

Đối tượng:

-   Hệ thốngbãi đỗ xe công cộng phục vụ vận tải hành khách thuộc Thành phố và không bao gồm các điểm đỗ xe trong các khu dân cư, khu đô thị, siêu thị trường học...

-   Hệ thống mạng lưới bến bãi phục vụ vận tải hàng hóa bao gồm bến bãi đỗ xe tải.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh

- Nghiên cứu các điều kiện, định hướng phát triển và dự báo nhu cầu đỗ xe

- Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch không gian đỗ xe

- Đề xuất chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch.

- Bản đồ quy hoạch tách riêng từng quận nội thành và thị trấn huyện, tỷ lệ 1/10.000

Các tin khác