Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Điều chỉnh bổ sung qui hoạch phát triển GTVT tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

01/10/2014 15:57 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Điều chỉnh bổ sung qui hoạch phát triển GTVT tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Sơn

Thời gian thực hiện: 2014

Mục tiêu của dự án:

Dự án tuân theo quy trình lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phạm vi công việc bao gồm các chuyên ngành đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển và đường thủy nội địa. Đối tượng nghiên cứu quy hoạch gồm tuyến vận tải, phương tiện vận tải, kết cấu hạ tầng, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch, tính toán nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu tư.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát điều tra số liệu về hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy nội địa), các quy hoạch có liên quan quy hoạch phát triển KTXH; quy hoạch KCN, CCN; quy hoạch khu đô thị, khu dân cư....

- Khảo sát và điều tra thực địa: tổ chức khảo sát thực địa các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, các vị trí khu công nghiệp, khu đô thị và cụm dân cư, ghi chép và sơ hoạ trên bản đồ.

- Biên tập bản đồ hiện trạng: Căn cứ vào tư liệu bản đồ mua và khảo sát sao chụp được để biên vẽ bản đồ mạng lưới hiện trạng giao thông quốc lộ, đường tỉnh và đường gom, thể hiện cả vị trí các giao cắt đầu nối.

- Nghiên cứu lập báo cáo quy hoạch: 

+ Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định.

+ Đánh giá hiện trạng mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

+ Dự báo nhu cầu giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020.

+ Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

+ Cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

+ Kết luận, kiến nghị.

Các tin khác