Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Tính toán chi phí vận tải và đề xuất lựa chọn phương tiện vận tải phù hợp trên các tuyến vận tải của bia Sài Gòn năm 2014.

01/10/2014 16:0 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Tính toán chi phí vận tải và đề xuất lựa chọn phương tiện vận tải phù hợp trên các tuyến vận tải của bia Sài Gòn năm 2014.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2014

Mục tiêu của dự án:

- Tính toán chi phí vận tải và đề xuất lựa chọn phương tiện vận tải phù hợp trên các tuyến vận tải của bia Sài Gòn năm 2014.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp và đánh giá hiện trạng các tuyến vận tải của Bia Sài Gòn.

- Tính toán chi phí vận chuyển của các tuyến vận tải

- Đề xuất đoàn phương tiện phù hợp trên tuyến

- Tính toán đơn giá vận tải

Các tin khác