Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán phục vụ công tác tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 3 tuyến mới (tuyến số 63; 64; 65)

03/10/2014 10:59 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán phục vụ công tác tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 3 tuyến mới (tuyến số 63; 64; 65)

Tên chủ nhiệm đề tài: Dư Khánh Thắng

Thời gian thực hiện: 2013

Mô tả về đề tài/ dự án:

Mục tiêu của dự án:

- Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán phục vụ công tác tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đối với 3 tuyến mới (tuyến số 63; 64; 65)

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát lộ trình các tuyến buýt dự kiến mở mới

- Thiết kế các tuyến buýt mở mới với các thông số:

+ Lộ trình, chiều dài.

+ Điểm đầu cuối, điềm dừng đón trả khách

+ Chủng loại, số lượng phương tiện khai thác trên tuyến

- Đề xuất các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật đối với tuyến buýt mở mới

Các tin khác