Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố.

03/10/2014 11:4 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố.    

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2013 – 2014

Mục tiêu của dự án:

- Phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các thành phố.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá thị phần vận tải của các phương thức vận tải tại các thành phố

- Dự báo nhu cầu vận tải, thị phần vận tải trong tương lai

- Nghiên cứu mô hình hợp lý các phương thức vận tải

- Đề xuất các giải pháp cụ thể để hợp lý các phương thức vận tải

Các tin khác