Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Lập qui hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường HCM.

03/10/2014 11:7 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Lập qui hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường HCM.           

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Đỗ Mười

Thời gian thực hiện: 2013 – 2014

Mục tiêu của dự án:

- Qui hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường HCM.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát toàn tuyến đường Hồ Chí Minh và đường nhánh kết nối.

- Đề xuất các vị trí khả thi xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến

- Khảo sát chi tiết các vị trí dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ

- Làm việc, thống nhất với địa phương về vị trí trạm dừng nghỉ

- Quy hoạch vị trí, quy mô hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Các tin khác