Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Gói thầu Tư vấn thực hiện Nhiệm vụ số 04 – Xây dựng cơ chế lãi xuất vay; cơ chế trợ giá cho người xử dụng xe buýt thuộc đề án phát triển vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2016; định hướng đến năm 2020.

03/10/2014 11:14 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Gói thầu Tư vấn thực hiện Nhiệm vụ số 04 – Xây dựng cơ chế lãi xuất vay; cơ chế trợ giá cho người xử dụng xe buýt thuộc đề án phát triển vận tải HKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2016; định hướng đến năm 2020.

Tên chủ nhiệm đề tài: Lê Xuân Trọng

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp và đánh giá hiện trạng hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Đề xuất các trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Các tin khác