Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Tái cơ cấu thị trường và kết nối các phương thức vận tải giai đoạn 2013 - 2016.

03/10/2014 11:17 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Tái cơ cấu thị trường và kết nối các phương thức vận tải giai đoạn 2013 - 2016.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Tái cơ cấu lại thị trường vận tải

- Tăng cường kết nối các phương thức vận tải, tập trung tại các đầu mối giao thông, hành lang vận tải vùng, quốc tế.

- Nâng cao tính kết nối tại hai đầu mối vận tải: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Miêu tả công việc cụ thể:

- Đưa ra các giải pháp nhằm tái cơ cấu thị trường và kết nối các phương thức vận tải nhằm phát triển hài hòa các phương thức vận tải.

- Đề xuất giải pháp kết nối tại đầu mối vận tải lớn (tập trung cho đầu mối vận tải Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

- Đưa ra các danh mục dự án ưu tiên giai đoạn 2013 -2016 bổ sung vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải của 02 thành phố (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) nhằm tăng cường tính kết nối giữa các phương thức vận tải.

Các tin khác