Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng.

03/10/2014 11:20 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2013 - 2014

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể nhắm khuyến khích phát triển VTHKCC trên phạm vi toàn quốc.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Tổng hợp hiện trạng hoạt động VTHKCC trên phạm vi toàn quốc.

- Tổng hợp các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC đang áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

- Đánh giá tình hình hoạt động VTHKCC và hiệu quả của các cơ chế, chính sách đang áp dụng.

- Xây dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể nhắm khuyến khích phát triển VTHKCC trên phạm vi toàn quốc

Các tin khác