Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Tái cơ cấu hệ thống vận tải phân phối và qui hoạch hệ thống tổng kho của bia Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2020.

03/10/2014 11:24 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Tái cơ cấu hệ thống vận tải phân phối và qui hoạch hệ thống tổng kho của bia Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2020.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoài Chung

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Quy hoạch hệ thống tổng kho của bia Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2020.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát các nhà máy, tổng kho, chi nhánh, tuyến vận tải của hệ thống sản xuất và phân phối bia Sài Gòn.

- Xây dựng phương án vận tải phân phối bia Sài Gòn

- Quy hoạch hệ thống tổng kho của bia Sài Gòn trên cơ sở các phương án phân phối

Các tin khác