Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Lập phương án thí điểm một số tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Giai đoạn1.

03/10/2014 11:31 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Lập phương án thí điểm một số tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Giai đoạn1.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Ngọc Sơn

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Mở rộng thêm không gian đi bộ của thành phố, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tham quan, vui chơi của nhân dân cả nước, nhân dân địa phương và khách nước ngoài đang ngày càng tăng lên tại khu vực Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Từng bước tạo dựng lên một quần thể không gian đồng bộ, trang trọng bao bọc xung quanh khu quần thể di tích trang nghiêm của cả nước.

- Đảm bảo có hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ đầy đủ và giải quyết các vấn đề về giao thông, an ninh, an toàn.

Miêu tả công việc cụ thể:

Phạm Ngọc Sơn: chủ nhiệm, tổ chức nghiên cứu, tổng hợp thuyết minh, thống nhất phương án, trực tiếp nghiên cứu 6 chuyên đề.

Lê Xuân Trọng: nghiên cứu 3 chuyên đề

Trần Nguyên Hà: nghiên cứu 2 chuyên đề

Phạm Hoài Chung: nghiên cứu 4 chuyên đề

Phan Hoàng Quân: nghiên cứu 3 chuyên đề

Lê Thị Mai: nghiên cứu 4 chuyên đề

Các tin khác