Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Rà soát, xây dựng, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho công tác duy tu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội.

03/10/2014 11:34 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Rà soát, xây dựng, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho công tác duy tu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Rà soát, xây dựng, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dự toán cho công tác duy tu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP Hà Nội.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát hiện trạng, thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến việc xây dựng định mức, đơn giá công tác duy tu hạ tầng giao thông đường bộ .

- Đề xuất danh mục định mức, đơn giá cần điều chỉnh, bổ sung mới, loại bỏ trong danh mục định mức công tác duy tu hạ tầng giao thông đường bộ .

- Khảo sát thực nghiệm tại hiện trường các mã định mức cần điều chỉnh, bổ sung.

- Bổ sung, xây dựng bộ định mức, đơn giá cho công tác duy tu hạ tầng giao thông đường bộ.

Các tin khác