Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Gói thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ 07 – Xây dựng khung định mức kinh tế - Kỹ thuật trong VTHKCC bằng xe buýt thuộc đề án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2012-2016 định hướng đến năm 2020.

03/10/2014 14:4 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Gói thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ 07 – Xây dựng khung định mức kinh tế - Kỹ thuật trong VTHKCC bằng xe buýt thuộc đề án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2012-2016 định hướng đến năm 2020.

Tên chủ nhiệm đề tài: Phan Hoàng Phương

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng khung định mức kinh tế - Kỹ thuật trong VTHKCC bằng xe buýt thuộc đề án phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hải Phòng giai đoạn 2012-2016 định hướng đến năm 2020

Miêu tả công việc cụ thể:

- Khảo sát thực tế định mức tiêu thụ nhiên liệu, giờ công, bảo dưỡng, sửa chữa.

- Nghiên cứu, xây dựng bộ định mức khung cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt

Các tin khác