Thứ 3, 27/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Gói thầu Quy hoạch phát triển mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

03/10/2014 14:22 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Gói thầu Quy hoạch phát triển mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tên chủ nhiệm đề tài: Vũ Duy Phong

Thời gian thực hiện: 2013

Mục tiêu của dự án:

Xây dựng Quy hoạch phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm:

Đẩy mạnh phát triển VTHKCC bằng xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển KT - XH của thành phố trong giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Kết hợp và khai thác tốt hệ thống giao thông đối ngoại và giao thông đô thị, đặc biệt là giao thông kết nối với các tỉnh lân cận và trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Phát triển mạng lưới xe buýt nội tỉnh và kế cận đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ, góp phần hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển bền `vững.

Xây dựng mạng lưới tuyến hợp lý, các tuyến phải liên kết kết nối tốt, đảm bảo thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận với mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt để đi lại hàng ngày.

Hoàn thiện việc nâng cao chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần độ phục vụ hành khách tốt nhằm thu hút đa số người dân sử dụng.

Miêu tả công việc cụ thể:

Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động và kết cấu hạ tầng của mạng lưới xe buýt

Điều tra, thu thập tài liệu đã có về hoạt động xe buýt, khảo sát thực địa các kết cấu hạ tầng chủ yếu và điển hình phục vụ mạng lưới xe buýt.

Điều tra xã hội học hành khách sẽ đi xe buýt.

Phân tích các chỉ tiêu về mạng lưới, hiệu quả khai thác, về phương tiện xe buýt, đánh giá khả năng đáp ứng của mạng lưới hiện tại.

Đánh giá nhu cầu và khả năng tăng trưởng của lượng hành khách sử dụng xe buýt.

- Nghiên cứu các điều kiện, định hướng phát triển và dự báo nhu cầu mạng lưới xe buýt

Cập nhật các định hướng phát triển KT-XH, phát triển không gian chung, phân tích các tiềm năng phát triển kinh tế, tăng trưởng nhu cầu đi lại và phương tiện.

Dựa trên các điều kiện và định hướng phát triển, tính toán dự báo tăng trưởng nhu cầu đi lại trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã theo các mốc thời gian 2020 và 2030.

- Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch

Dựa trên các kết quả nghiên cứu các điều kiện phát triển, đề xuất quan điểm, mục tiêu phát triển đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển, phù hợp với tình hình thực tế và khả thi trong trương lai.

Đề xuất phương án quy hoạch của từng đối tượng cụ thể: mạng lưới tuyến xe buýt, các vị trí đầu cuối, bến xe buýt, trạm trung chuyển, điển hình về trạm dừng, nhà chờ; dự kiến loại và số lượng phương tiện, các chỉ tiêu chính về khai thác.

Quá trình nghiên cứu sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến trực tiếp và các hình thức tư vấn khác để đảm bảo nghiên cứu quy hoạch được toàn diện, khách quan.

- Đề xuất chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch

Dựa trên các kết quả nghiên cứu các điều kiện phát triển, phần này sẽ đề xuất các phương án và giải pháp thực hiện quy hoạch của từng đối tượng cụ thể.

Các tin khác