Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Nghiên cứu sửa đổi bổ sung định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

03/12/2014 10:39 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu sửa đổi bổ sung định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ     

Tên chủ nhiệm đề tài: Vũ Hoàng Giang

Thời gian thực hiện: 2008

Mục tiêu của dự án:

Đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có định mức cụ thể theo Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3479/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/10/2001; trong định mức này có thể hiện đầy đủ các hạng mục của công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (bao gồm cả về phân đườn bộ, cầu nhỏ, cống và cầu có khẩu độ nhỏ hơn 300m); tuy vậy trong thực tế hiện nay, định mức này đã có nhiều điểm lạc hậu cả về phương pháp tính, cách tính, định mức chi tiết một số công việc cũng như chưa phù hợp với tình hình thực tế khi có yêu cầu thiết kế đường ô tô mới TCVN 4054-2005 và sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đường cấp cao và đường cao tốc trong tương lai.

Đề tài đã chỉ ra thực trạng mô hình quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ ở Việt Nam hiện nay từ cấp Trung ương (Cục ĐBVN - Khu QL ĐB - Công ty quản lý sửa chữa đường bộ đến quản lý tại các Sở GTVT và các huyện

Đề tài chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý, bảo dường thường xuyên đường bộ, những định mức còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu về khối lượng, công tác qua đó đề xuất những định mức thay thế, phù hợp.

Đề tài cũng chỉ ra mô hình quan lý, bảo dưỡng phù hợp với xu thế mới

Miêu tả công việc cụ thể:

Chủ nhiệm: chỉ đạo điều hành chung, tổng hợp báo cáo chính, tóm tắt, thực hiện chuyên đề đưa ra bộ định mức đề xuất; báo cáo Bộ GTVT, Viện

Các thành viên:

- Tổng hợp, phân tích thực trạng định mức hiện hành

- Tổng hợp, phân tích thực trạng công tác BDTX do các đơn vị đang thực hiện

- Tìm ra các hạn chế, khó khăn, những định mừa thừa, thiếu, chưa đầy đủ

- Đề xuất các định mức cần bổ sung

- Cây dựng các báo cáo chuyên đề

 

Các tin khác