Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  > Các đơn vị trực thuộc

Xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình phát triển GTNT mới

03/12/2014 10:48 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình phát triển GTNT mới

Tên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Vân

Thời gian thực hiện: 2011

Mục tiêu của dự án:

Xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng đường GTNT (đường bộ) phù hợp với điều kiện cụ thể của của khu vực Miền Bắc (bao gồm vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ) để phục vụ cho lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông phục vụ chương trình phát triển giao thông nông thôn mới.

Miêu tả công việc cụ thể:

- Sử dụng phương pháp thống kê nhằm thu thập các dữ liệu, số liệu cần thiết

- Khảo sát tại hiện trường để thu thập các dữ liệu, số liệu phù hợp với thực tế tại khu vực Miền Bắc  

- Sử dụng các phương pháp toán học, phương pháp so sánh và phương phương pháp phân tích… để xử lý số liệu, tính toán Xây dựng suất vốn đầu tư 

- Sử dụng (hoặc thiết kế nếu cần thiết) các phần mềm máy tính để hỗ trợ trong xử lý số liệu, tính toán xây dựng đơn giá tổng hợp

 Kết quả xây dựng suất vốn đầu tư là cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch và quản lý vốn đầu tư của Bộ GTVT và các địa phương trong xây dựng đường GTNT tại các tỉnh Miền Bắc Việt Nam, đồng thời làm cơ sở cho việc lập, xét duyệt tổng mức đầu tư, giá đấu thầu của các cơ quan quản lý, các đơn vị xây dựng đường GTNT.

 

Các tin khác