Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Nghiên cứu phát triển các hành lang vận tải khu vực phía Bắc phục vụ hợp tác kinh tế Việt – Trung

03/12/2014 11:25 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu phát triển các hành lang vận tải khu vực phía Bắc phục vụ hợp tác kinh tế Việt – Trung

Tên chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Chung

Thời gian thực hiện: 2006

Mục tiêu của dự án:

Thu thập, khảo sát, sử dụng chuyên gia để phân tích, đánh giá hoạt động vận tải, cơ chế quản lý vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đề xuất cơ chế chính sách quản lý để phát triển vận tải qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc đối với chuyên ngành đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; Đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan, biên phòng, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới và cơ chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan có liên quan để phát triển vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Miêu tả công việc cụ thể:

-          TSKH. Nguyễn Văn Chương: chuyên gia mô hình, vận tải biển

-          KS. Nguyễn Vân Hảo: chuyên gia kinh tế xã hội

-          TS. Lê Thanh Hương: chuyên gia dự báo nhu cầu vận tải trên các hành lang

-          KS. Nguyễn Văn Hiến: chuyên gia vận tải biển

-          KS. Hoàng Thu Hương: chuyên gia thể chế

-          ThS. Nguyễn Đình Long: chuyên gia kinh tế xây dựng

-          ThS. Lê Ngọc Chung: chuyên gia đường sắt

-          KS. Lê Lâm Đồng: chuyên gia đường bộ

Các tin khác