Thứ 6, 30/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Biên soạn tài liệu hướng dẫn cách thức lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh

03/12/2014 11:26 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Biên soạn tài liệu hướng dẫn cách thức lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh

Tên chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Chung

Thời gian thực hiện: 2007

Mục tiêu của dự án:

-          Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình lập quy hoạch và quản lý quy hoạch giao thông vận tải ở các tỉnh trên phạm vi cả nước.

-          Nghiên cứu cơ sở phương pháp luận và căn cứ lập quy hoạch giao thông vận tải cấp tỉnh.

-          Hướng dẫn trình tự, nội dung các bước lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh.

Giới thiệu một số phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác lập quy hoạch giao thông vận tải cấp tỉnh.

Miêu tả công việc cụ thể:

-         TSKH. Nguyễn Văn Chương: chuyên gia mô hình, vận tải biển

-          KS. Nguyễn Vân Hảo: chuyên gia kinh tế xã hội

-          KS. Nguyễn Văn Hiến: chuyên gia vận tải biển

-          KS. Hoàng Thu Hương: chuyên gia thể chế

-          ThS. Nguyễn Đình Long: chuyên gia kinh tế xây dựng

-          CN. Hoàng Đức Tân chuyên gia dự báo nhu cầu vận tải

-          ThS. Lê Ngọc Chung: chuyên gia đường sắt

-      KS. Lê Lâm Đồng: chuyên gia đường bộ

Các tin khác