Thứ 7, 31/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Phòng Chiến lược - Quy hoạch

Nghiên cứu cơ chế quản lý để phát triển vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

03/12/2014 11:29 GMT+7

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu cơ chế quản lý để phát triển vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tên chủ nhiệm đề tài: Dương Văn Chung

Thời gian thực hiện: 2011

Mục tiêu của dự án:

-         Thu thập, khảo sát, sử dụng chuyên gia để phân tích, đánh giá hoạt động vận tải, cơ chế quản lý vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

-         Đề xuất cơ chế chính sách quản lý để phát triển vận tải qua biên giới Việt Nam và Trung Quốc đối với chuyên ngành đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan, biên phòng, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới và cơ chế phối hợp quản lý giữa các cơ quan có liên quan để phát triển vận tải qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Miêu tả công việc cụ thể:

-          ThS. Trần Quốc Tuyển: Chuyên gia vận tải đường bộ

-          KS. Nguyễn Vân Hảo: chuyên gia kinh tế xã hội, thể chế chính sách

-          KS. Phạm Kim Hạnh: chuyên gia vận tải biển

-          KS. Lê Lâm Đồng : chuyên gia đường sắt

-          ThS. Vũ Hoàng Giang: chuyên gia đường bộ

-          KS. Lê Minh Tuấn: chuyên gia vận tải biển

-          KS. Hà Ngọc Du: chuyên gia phân tích, xử lý số liệu

-       ThS. Nguyễn Vĩnh Phong: chuyên gia đường bộ

 

Các tin khác