Chủ nhật, 25/10/2020 Trang chủ  >  Giới thiệu Viện  >  Các đơn vị trực thuộc  > Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn

TT Tư vấn đầu tư phát triển GTVT (CCTDI)

10/05/2019 16:19 GMT+7

  I. Thông tin đơn vị:

Trung Tâm Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải (CCTDI)
    + Tel: 024.3935 0738/      Fax: 024.3934 0568
    + Email: cctdi.tdsi@mt.gov.vn

  II. Chức năng nhiệm vụ:

CCTDI là tổ chức khoa học, tự đảm bảo kinh phí hoạt động trực thuộc Viện chiến lược và phát triển GTVT thuộc Bộ GTVT, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, quy hoạch chính sách phát triển GTVT, dịch vụ khoa học và công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật:
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm:  
+ Khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng, thuỷ lợi;  
+ Lập báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo thẩm định dự án đầu tư; Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các dự án đầu tư;
+ Tư vấn đầu tư phát triển giao thông vận tải (kết cấu hạ tầng, vận tải, công nghiệp giao thông vận tải; xây dựng các đề án thành lập, chuyển đổi tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; chuyển giao công nghệ); tư vấn đầu tư công nghệ tin học; phân tích kinh tế các dự án đầu tư trong lĩnh vực GTVT, công nghiệp;
+ Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý giá trong hoạt động giao thông vận tải;
+ Lập quy hoạch phát triển GTVT, quy hoạch xây dựng, quy hoạch thuỷ lợi; 
+ Đánh giá tác động môi trường; khảo sát lưu lượng giao thông và dự báo nhu cầu vận tải;
+ Tư vấn thẩm định quy hoạch phát triển giao thông vận tải của các chuyên ngành đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không và quy hoạch phát triển giao thông vận tải địa phương; tư vấn thẩm định các báo cáo chuẩn bị đầu tư, báo các đầu tư, dự án phát triển giao thông vận tải do các đơn vị khác lập; 
+ Tổ chức và phối hợp với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật, đào tạo tư vấn quản lý và giám sát thi công công trình giao thông, xây dựng, công nghiệp
.- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo hình thức tuyển chọn, đấu thầu; thực hiện các dịch vụ tư vấn theo hình thức ký kết hợp đồng bao gồm: 
+ Nghiên cứu xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông trêm phạm vi toàn quốc, theo vùng lãnh thổ, giao thông đô thị và giao thông nông thôn, tham gia nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển các ngành GTVT; 
+ Nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách quản lý và phát triển giao thông vận tải;
+ Xây dựng các dự báo về nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá theo các phương thức vận tải trong phạm vi cả nước; 
+ Nghiên cứu các vần đề về quản lý môi trường và quy hoạch khai thác sử dụng đất để phát triển kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực giao thông vận tải;
+ Nghiên cứu các vần đề về quản lý và tổ chức vận tải; 
+ Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải; 
+ Nghiên cứu các vần đề về an toàn giao thông vận tải;
+ Nghiên cứu về phát triển các nguồn lực trong lĩnh vực giao thông vận tải; 
+ Nghiên cứu định mức, đơn giá tổng hợp về xây dựng cơ bản, vận tải, công nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải;
+ Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dự liệu kinh tế - xã hội, giao thông đô thị, giao thông nông thôn, giao thông vận tải quốc tế. 
- Hợp tác với các cơ quan nước ngoài để thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội thảo quốc tế thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thực hiện các hình thức liên kết, được nhận tài trợ và vay vốn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.            - Thực hiện sản xuất kinh doanh theo quy định của phát luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện, Bộ GTVT giao. 

III. Nhân sự:

        Nguyễn Nam Việt               Giám đốc             Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

IV. Các dự án đã thực hiện

Các dự án An toàn giao thông
1. Thực hiện các tuần ATGT - Triển khai các tuần lễ ATGT trên phạm vi dự án - Hợp phần nâng cao nhận thức người dân về ATGT Dự án tăng cường ATGT trên các QL ở phía Bắc VN, vốn vay JICA.
2. Điều phối viên Tuyên truyền ATGT.
3. Dự án Tăng cường ATGT trên các Quốc lộ phía Bắc Việt Nam.
4. Xây dựng Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
5. Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể An toàn giao thông tại Việt Nam
6. Xây dựng Chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
7. Khảo sát, lập đầu tư dự án Tăng cường ATGT đường bộ trên các Quốc lộ 3, 5, 10, 18.
8. Thực hiện xây dựng đề án “Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2010”.
9. Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình dự án ATGT đường bộ trên các Quốc lộ 3, 5, 10, 18, vốn vay JBIC.
10. Phát triển bền vững An toàn giao thông (Viện nghiên cứu tài nguyên Mỹ).
11. Nghiên cứu ATGT đường bộ tại Hà Nội (JICA).
12. Điều tra các thiết bị ATGT tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh (JICA).
13.Tai nạn giao thông ở Việt Nam (JICA).
 
Các dự án thẩm tra
1. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án hạ tầng Khu đô thi Thịnh An (khu đất A + B) đất đối ứng dự án BT Dự án đường đô thị Đán - Hồ Núi Cốc.
2.Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Dự án đường đô thị Đán - Hồ núi Cốc đoạn Km0-km12+826,85 theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT).
3.Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 – Km50+889 theo hình thức BOT.
4.Thẩm tra Dự án Xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông ngã ba Huế - Thành phố Đà Nẵng.
5. Thẩm tra công trình Hầm dẫn nước và tháp điều áp công trình thủy điện A Vương.
6.Thẩm tra dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.
7.Thẩm tra dự án Quốc lộ 7 đoạn: Tây cầu Đô Lương - Khe Thơi (từ km 36 - km 120).
8. Thẩm tra Công trình: Nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Cái Sắn - Long Xuyên cầu Hoàng Diệu.
9. Thẩm tra Dự án Nâng cấp, mở rộng QL61 đoạn Cái Tắc cầu Thuỷ Lợi (km 0 - km 38 + 559).
10. Thẩm tra Dự án Đầu tư xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Bạc Liêu.
11. Thẩm tra Dự án Nâng cấp quốc lộ 30 đoạn An Hữu - Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp
12.Thẩm tra Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28 địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13. Thẩm tra Dự án Bổ sung chỉnh lý quốc lộ 63 đoạn km 0 + 000 đến km 72 + 097 tỉnh Kiên Giang (năm 2002).
14.Thẩm tra Dự án Tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp.
15.Thẩm tra Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài (km 113 + 779,42 - km 116 + 979,4 và km 121 + 027,5 - km 122 + 230,26).
16.Thẩm tra Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 30 kéo dài đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà km 92 + 000 - km 119 + 640 tỉnh Đồng Tháp.
17.Thẩm tra bổ sung, điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn Mỏ Cày, thị xã Vĩnh Long km 32 + 439 đến km 81 + 843 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long.
18. Thẩm tra Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 30 đoạn km 0 - km 35 + 675 tỉnh Tiền Giang - Đồng Tháp (năm 2003).
19. Thẩm tra Dự án Đường trên đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang (năm 2003)
20. Thẩm tra Dự án tuyến tránh thị xã Tân An và cầu Tân An.
21.Thẩm tra nghiên cứu khả thi điều chỉnh cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14C đoạn Km0+000 – Km 107+000 tỉnh Kon Tum.
22.Thẩm tra Dự án Nhà máy thuỷ điện Thái An, hạng mục đường giao thông ngoài công trường (km 9 quốc lộ 4C).
23.Thẩm tra dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng năng lực hệ thống vận tải thân thiện với môi trường
24.Thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Châu Thôn - Tân Xuân (đường nối các huyện Tây Nghệ An)
25. Thẩm tra Dự án tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp dài 114 km.
26.Thẩm tra dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng năng lực hệ thống vận tải thân thiện với môi trường
27.Thẩm tra dự án đầu tư phương tiện kinh doanh vận tải hàng hoá bằng taxi tải
 
 Các dự án quy hoạch:
1.  Lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
2.  Lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
3.  Lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
4.  Lập Quy hoạch phát triển GTVT huyện Vĩnh Linh đến năm 2020
5.  Lập Quy hoạch phát triển GTVT huyện Gio Linh đến năm 2020
6.  Lập Quy hoạch phát triển GTVT huyện Phú Bình giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2025
7. Tư vấn lập Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và định hướng đến 2030
8. Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống GTVT khu Tây Bắc.
9.  Quy hoạch giao thông khu Tây Bắc khi có công trình thuỷ điện Sơn La.
10. Nghiên cứu lập Quy hoạch phát triển giao thông công chính TP. Đà Nẵng đến 2010 và định hướng phát triển đến 2020.
11. Khảo sát, điều tra lưu lượng giao thông và Dự báo nhu cầu vận tải phục vụ công tác lập QH chi tiết hệ thống giao thông Tp. Hà Nội đến năm 2010 và 2020.
12. Khảo sát, điều tra lưu lượng giao thông và Dự báo nhu cầu vận tải phục vụ công tác lập Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông Tp.HCM đến năm 2010 và 2020.
13. Khảo sát, điều tra lưu lượng giao thông và Dự báo nhu cầu vận tải phục vụ công tác lập QH chi tiết vận tải công cộng và xe điện Hà Nội đến năm 2010 và 2020.
14.  Lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
15.  Lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
16.  Lập quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến 2020
17.  Lập "Quy hoạch đường gom, đấu nối đường nhánh vào 6 tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
18.  Lập "Quy hoạch đường gom, đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".
19.  Tư vấn khảo sát lập quy hoạch đường gom, vị trí đấu nối đường nhánh vào các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020
20.  Tư vấn lập quy hoạch đường gom, vị trí đấu nối đường nhánh vào các QL trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
21.  Tư vấn lập QHPT mạng lưới GTVT trên địa bàn huyện Krông Pắk đến năm 2020
22.  Lập dự báo nhu cầu vận tải phục vụ lập dự án đầu tư - QL1 tuyến tránh thành phố Biên Hoà
23.  Lập quy hoạch phát triển GTVT huyện Hải Lăng đến năm 2020
24.  Lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến năm 2010 và QHPT mạng lưới GTVT của tỉnh Gia Lai đến năm 2020
25.  Lập quy hoạch chi tiết và đề xuất dự án giao thông trên tuyến QL1A (từ nút GT Thủ Đức đến nút GT An Lạc) và QL22 (đường Xuyên á, từ nút GT An Sương đến cầu vượt Củ Chi)
26.  Lập quy hoạch tổng phát triển GTVT tỉnh Nghệ An đến năm 2020
27.  Khảo sát lập QH hệ thống đường gom các tuyến QL trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28.  QHPT mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Đức Cơ đến năm 2020
29.  Lập quy hoạch các vị trí đặt trạm dừng xe khu vực Miền Trung trên QL1 (Đoạn từ HN-Nha Trang), QL8 trong đề án " Đầu tư phát triển đồng bộ vận tải và dịch vụ kỹ thuật ôtô đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế"
30.  Lập quy hoạch các vị trí đặt trạm dừng xe khu vực Miền Bắc trên QL1 (Đoạn từ biên giới Việt Trung đến HN), QL6 trong đề án " Đầu tư phát triển đồng bộ vận tải và dịch vụ kỹ thuật ôtô đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế"
31.  Lập quy hoạch các vị trí đặt trạm dừng xe khu vực Miền Nam trên QL1 (Đoạn từ Nha Trang đến Càu Mau), QL91 trong đề án " Đầu tư phát triển đồng bộ vận tải và dịch vụ kỹ thuật ôtô đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế".
32.  Lập Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030.
 
Các dự án khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC:
 
1. Thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán chi tiết hạng mục công trình: “Đường nhựa rộng 6m - Tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai “.
2. Thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán công trình: “Đường từ Đồn biên phòng 273 đến cầu Thiên Sinh, Lào Cai “.
3. Thiết kế bản vẽ thi công công trình : “Đường tỉnh 723: Đạ Cháy - Ranh giới tỉnh Khánh Hoà, đoạn Đạ Cháy - Long Lanh, gói thầu số 2 : Km29 - Km34”.
4. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đường ra cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
5. Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đường vào khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
6. Lập báo cáo NCKT công trình: Đường nối từ Quận 6 sang Quận 8, cầu Rạch Nhảy, quận 8, TP Hồ Chí Minh.
7. Thiết kế BVTC công trình: Đường nối từ đường Tân Lập vào khu dân cư Phước LongB, Cầu Phước LongB, quận 9, TP Hồ Chí Minh.
8. Lập Thiết kế kỹ thuật thi công: Đường vào nhà máy Xử lý chất thải dầu khí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
9. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi về tổ chức vận tải cho dự án tổ hợp Bauxit - Nhôm - Lâm Đồng.
10.  Lập báo cáo NCKT công trình: “Đường số 2 nối từ Quốc lộ 13 vào Khu dân cư Công ty XDCT GT 135 thuộc Cụm dân cư Vĩnh Phú 2, Huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương “.
11.  Dự án đầu tư xây dựng Cầu Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai
12.  Thiết kế kỹ thuật thi công công trình: Đường tỉnh 833, tỉnh Long An.
13.  Thiết kế kỹ thuật thi công công trình: Đường vào Nhà Máy M1, Hoài Đức - Hà Tây.
14.  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dự án đường Mường Nhé - Chung Chải - A Pa Chải
15.  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, Hạng mục Cải tạo tường rào, nâng cấp cac tuyến đường, Dự án Xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm Hà Nội
16.  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đường vào giếng khoan giầu khí tỉnh Thái Bình
17.  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đường vào nhà máy M1 Bộ Quốc phòng.