Thứ 3, 20/10/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  > Luật trong GTVT
  • Luật Biển Việt Nam

    Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo.

  • BỘ LUẬT HÀNG HẢI

    BỘ LUẬT HÀNG HẢI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. SỐ 40/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005