Thứ 4, 22/1/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  >  Luật trong GTVT  > Đường Thủy Nội Địa

Thông tư số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA Ngày 17/09/2012

25/09/2012 13:9 GMT+7

Thông tư số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA Ngày 17/09/2012 Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

Download toàn văn tại đây