Thứ 4, 22/1/2020 Trang chủ  >  Cơ chế, Chính sách  >  Luật trong GTVT  > Đường Thủy Nội Địa

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

11/06/2013 4:23 GMT+7

 Theo đó, Quy hoạch được xây dựng theo quan điểm phát triển hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam phù hợp với Chiến lược phát triển GTVT, Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Đường thủy nội địa Việt Nam, đáp ứng được yêu cầu hàng hóa, hành khách thông qua trong từng thời kỳ; Phát triển hệ thống cảng đảm bảo kết nối vận tải ĐTNĐ với các phương thức vận tải khác. Đầu tư đồng bộ giữa cảng, luồng tàu, đội tàu, công nghệ quản lý và bốc xếp. Đảm bảo xây dựng hệ thống cảng hiện đại, bền vững, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường; Huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác cảng, chủ yếu theo các hình thức đầu tư BO, BOT và cho thuê công trình hạ tầng hiện có; Bên cạnh đầu tư phát triển, coi trọng công tác duy tu, bảo trì để tăng tuổi thọ công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và an toàn khai thác.

Mục tiêu  của Quy hoạch là đến năm 2020 sẽ xây dựng hệ thống cảng hàng hóa và cảng hành khách đáp ứng nhu cầu thông qua khối lượng hàng hóa và hành khách, đến năm 2020 là 32,6 triệu tấn/năm và 29,0 triệu lượt hành khách/năm. Đồng thời, từng bước hiện đại hóa hệ thống cảng, đảm bảo nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu kết nổi với vận tải đường bộ, đường biển, đường sắt, từng bước đáp ứng yêu cầu của dịch vụ logistics. Đến năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam. Hiện đại hóa công tác quản lý và xếp dỡ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nhanh chóng, an toàn, thuận tiện, giá cả hợp lý. Dự kiến đến năm 2030, lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng hóa là 52,5 triệu tấn/năm và có 42,55 triệu lượt hành khách/năm thông qua các cảng khách.

Cụ thể đến năm 2020, khu vực phía Nam sẽ bao gồm 11 cảng hàng hóa chính trong đó, vùng Đông Nam Bộ có 6 cảng,  vùng Tây Nam Bộ có 5 cảng có chức năng phục vụ hoạt động kinh tế của các địa phương và khu vực lân cận và năng lực thông qua đạt 10,9 triệu tấn/năm. Ngoài ra khu vực này còn có 45 cảng khác phục vụ hoạt động kinh tế của các địa phương với năng lực thông qua đến năm 2020 đạt 21,7 triệu tấn/năm.

Về cảng khách, Quy hoạch cũng chỉ ra việc hình thành 17 cảng với năng lực thông qua đến năm 2020 đạt 29,0 triệu lứợt hành khách/năm, phương tiện lớn nhất tới cảng là tàu khách từ 100 ghế đến 250 ghế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2949/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng ĐTNĐ khu vực phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Xem toàn văn tại đây